SNEM SVTS A FESTIVAL VYSOKÉ HORY v Žiline 16.-17.3.2012

14.03.2012 10:21

Miestom konania oboch akcií Mestský úrad, Predmestská 1, Žilina
Snem v piatok 16. 3. v malej zasadačke MÚ o 17.00 prezentácia o 18.00 začína rokovanie snemu SVTS, ktoré prebehne zabehnutým programom:
1. Otvorenie snemu
2. Schválenie programu snemu
3. Voľba členov mandátovej a návrhovej komisie
4. Správa o činnosti SVTS za rok 2011 a programu SVTS na rok 2012
5. Správa o hospodárení v roku 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
6. Správa Revíznej komisie
7. Diskusia
8. Ocenenie najaktívnejších členov SVTS v roku 2011.
9. Správa mandátovej komisie
10. Správa návrhovej komisie a uznesenie snemu
Po skončení snemu cca o 20.00 občerstvenie od nášho člena Floriana Fina
Snem spolku je prístupný všetkým členom SVTS!

V sobotu 17. 3. od 9.00 do cca 21.00 festival Vysoké hory vo veľkej zasadačke MÚ.
Program festivalu: https://www.vysokehory.svts.sk/