Slovenský Raj- chata a 3.členská schôdza, 27.-29.1.2012

27.01.2012 09:47

 

Koncom januára 2012 prebehla dlho pripravovaná akcia na Čingove u nášho priateľa Vojta Jeremiáša. Piatok bol zasvätený príprave gulášu, ktorý ani trochu nezaostal za vysokými očakávaniami. Večer sa rozprúdil voľný program, ktorý by som nerád komentoval. Jednak som sa ho pre pracovné povinnosti nemohol priamo zúčastniť, jednak fotky, ktoré som z tej noci videl sú zrejme dielom Photoshopu, pretože neverím, že by sa naši členovia mohli takto zvrhnúť :) Je potešujúce, že aspoň noc využili niektorí na nácvik bivakovania v chladných a veterných podmienkach.

Nasledujúci deň po výdatných raňajkách (aspoń u niektorých) sme sa vybrali na prechod rokliny Suchá Belá, zvyšok sa odišiel venovať skialpu do Tatier. Plánované lezenie ľadov nebolo pre nepriaznivé podmienky možné, ale o to viac sme si vychutnali cestu namrznutými lávkami a rebríkmi. Využil sa pri tom náhon na všetky štyri končatiny, označovaný ako 4x4 alebo all limbs drive. Počasie bolo nádherné. Večer bol venovaný členskej schôdzi a premietaniu fotografií z absolvovaných akcií členov nášho klubu.

V nedeľu sa niektorí prešli na Tomášovský výhľad, ostatní sa venovali nácviku práce s lavínovými vyhľadávačmi. Potom sme už len uviedli chatu do približne pôvodného stavu a nasledovala cesta domov.

Na záver len možno zhrnúť, že akcia vyšla vo všetkých ohľadoch. Počasie a guláš boli super, zábava tiež, nikomu sa nič nestalo. Niet divu, že v plánoch stojí opakovanie tejto akcie v letných podmienkach...